string(2) "US" int(225)
Tên máy tính của bạn:ec2-3-239-91-5.compute-1.amazonaws.com Hệ điều hành:Неизвестная операционная система Trình duyệt của bạn: Vị trí của bạn: United States, Ashburn Proxy:Không sử dụng Bảo vệ dữ liệu: Không có

Các địa chỉ IP phổ biến nhất.

Địa chỉ IP:192.168.1.1 Tên người dùng:admin Mật khẩu:admin
26%
Địa chỉ IP:192.168.0.1 Tên người dùng:admin Mật khẩu:admin
19%
Địa chỉ IP:192.168.2.1 Tên người dùng:admin Mật khẩu:1234
6%
Địa chỉ IP:192.168.1.254 Tên người dùng:admin Mật khẩu:admin
3%
Địa chỉ IP:192.168.10.1 Tên người dùng:admin Mật khẩu:admin
2%
Địa chỉ IP:192.168.11.1 Tên người dùng:- Mật khẩu:root
0%
Background item

Công cụ phổ biến

Máy Tạo Mã QR Mạng Wi-Fi

Quên việc chia sẻ mật khẩu wifi theo cách cũ. Đây là cách dễ nhất để tạo mã QR với thông tin đăng nhập của router và chia sẻ nó.

Proxy của tôi là gì?

Tìm hiểu xem bạn có truy cập internet qua proxy không và đặt câu hỏi chi tiết về máy chủ proxy này bằng cách đơn giản điều hướng đến đây.

User Agent của Tôi là gì?

Tìm hiểu về user agent của bạn. Điều hướng đến đây để có user agent của bạn, phiên bản của user agent, thiết bị và hệ điều hành bạn đang sử dụng.

Kiểm tra Ping

Kiểm tra xem máy tính của bạn có thể giao tiếp không hoặc liệu máy chủ có thể đạt được hay không. Thực hiện kiểm tra ping nếu bạn đang gặp vấn đề với tốc độ internet chậm, mất kết nối thường xuyên hoặc các vấn đề duyệt web khác.

Công Cụ Kiểm Tra Cổng

Một công cụ miễn phí bạn có thể sử dụng để kiểm tra xem một cổng cụ thể trên máy tính hoặc thiết bị của bạn có mở hay không. Sử dụng nó để kiểm tra xem chuyển tiếp cổng có được thiết lập trên máy tính của bạn hay không.

IP của tôi là gì

IP của tôi là gì? Duyệt qua đây để tìm địa chỉ IP công cộng và riêng của bạn. Chúng tôi cũng hiển thị ISP, tên máy chủ, trình duyệt và nhiều hơn nữa.

Địa chỉ IP địa phương của tôi

Tìm hiểu về địa chỉ IP Local của bạn. Sử dụng công cụ này để tìm địa chỉ riêng và công cộng của bạn.

Dịch vụ cung cấp Internet của Bạn là gì? Kiểm tra Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của Bạn

Kiểm tra Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) hiện tại của bạn với công cụ tra cứu này. RouterNetwork mang đến cho bạn các công cụ đơn giản và dễ sử dụng cùng các thông tin chi tiết để thiết lập router Wi-Fi của bạn.

Background item